Yamanoğlu Aşireti'nin En Büyük Oğlu Kerim - Tıp Öyküleri: Sunarken... - Ayşe Engin Arısoy - Emin Sami Arısoy .

Emin Sami Arısoy (Yamanoğlu Aşiretinin En Büyük Oğlu Kerim)

232 Views

        

Yamanoğlu Aşireti’nin En Büyük Oğlu Kerim

Ayşe Engin Arısoy

Emin Sami Arısoy

Tıp Öyküleri

İstanbul: İleri Yayınları, No: 168, ISBN: 978-9944-109-61-1, Mart 2009.

-*-

Sunarken…

Hekimler, güzelim yaşamlarının ilkbaharını alanlarında eğitilmek ve yetkinleşebilmek için harcar. Bir başka söyleyişle, yaşamın bu çok değerli yirmili ve otuzlu yılları, hekimlerce, acı ve ölüme meydan okuyan bir altın bileziği edine­bilmek uğruna zamana rehin bırakılır. Bu yılların, insan yaşamları üstüne ve kusurları gömme pahasına bir kumara yatırılışı, hekimlere, her an gergin kişilikler, asık yüzler, ardı gelmez uyku­suz geceler ve bıçak sırtı dengelerde toplumsal yaşantı­lar armağan eder. Bu armağan, hekim yüreklerini çocuklarının büyümesini izleyebilmenin benzersiz hazzını bile kaçırıyor olmanın burukluğuyla da donatır...

Hekimler, öğrenim ve meslek yaşamları bo­yunca her gün, binlerce karar ve duygunun sırat köprülerinde bilenir. Sonu bilinmez bu gelgitle­rin, aynalarımızdaki görüntüsüdür tıp öyküleri. Yaşama gülerek bakmamıza kapı açmaları yanında, biraz da midelerimizi, kalp duvarlarımızın ve beynimizin damarlarını yeni gelgitlere hazırlar.

Yamanoğlu Aşiretinin En Büyük Oğlu Kerim, sekiz öyküden oluşan bir tıp öyküleri demetidir. Kitaptaki, asıl kahramanı Hacettepe Üniversitesi’nin tıp fakültesi ve hastaneleri olan ilk altı öykü, 1977-1983’te “Hacettepe”de yazılmış ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nce her yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda yayımlanan Mantar gülmece dergisinde ‘yılın öyküsü’ olarak yer almıştır. Kitabın diğer iki öyküsüyse 1985-1990’da Van’da yazılmıştır.

“Yamanoğlu Aşireti’nin En Büyük Oğlu Kerim”in okurları, öykülerdeki kimi sözcüklerin he­kimlerce, kimi sözcüklerinse yolu "Hacettepe"den geçenlerce daha iyi anlaşılacağını fark edecektir. Bilindiği gibi, Türk kültürü yabancı kültürlerin, güzel Türkçemiz, yabancı dillerin yoğun saldırısı altındadır. Türkçe tıp dili de bu saldırılardan büyük pay ve yaralar almıştır, almaktadır. Bununla birlikte, “Hacettepe” öykülerinde, “Yamanoğlu Aşireti’nin En Büyük Oğlu Kerim”in yazarlarının, Mustafa Kemal Atatürk’e ve O’nun “Ülkesini, yüksek istiklâlini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.” buyruğuna sarsılmaz inanç ve bağlılıkları saklı kalmak koşuluyla, ‘Hacettepe’ öykülerinde, o günlerin “Hacettepe”sinde kullanılmakta olan “tıp dili” sözcüklerinin olduğu gibi kullanımı yeğlenmiştir. Öte yandan, okur eşitliği adına, kitabın sonunda söz konusu sözcükleri kapsayan bir açıklamalı sözlükçe ile ülkemizdeki tıp eğitimi ve “Hacettepe”ye ilişkin bilgileri kapsayan bir bölüm yer almıştır.

Umulur ki, bu yapısıyla, “Yamanoğlu Aşireti’nin En Büyük Oğlu Kerim” bütün okurlarının yüreğine ulaşabilecektir.

Ayşe Engin Arısoy

Emin Sami Arısoy

-*-

Yamanoğlu Aşireti’nin En Büyük Oğlu Kerim

Ayşe Engin Arısoy

Emin Sami Arısoy

Tıp Öyküleri

İstanbul: İleri Yayınları, No: 168, ISBN: 978-9944-109-61-1, Mart 2009: 9-10.