İhtisas Fuarları .

Gülşen Yeşildağ Yelkenkaya ( Lojistik )

129 Views

        

İhtisas Fuarları

Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de Organize Sanayi Bölgeleri şehir ana arterlerinde kurulmuş olan ve şehirleri olumsuz etkileyen sanayi kuruluşlarının şehir dışında ana arterlere bağlantısı olan kamu arazilerine taşınması ile kurulmuştur. Çeşitli avantajlarla, teşviklerle, ucuz arazi maliyeti ile kurulan Organize Sanayi Bölgeleri sanayinin Anadolu’ya yayılmasına da destek olmuştur.

Kurulan Organize Sanayi Bölgelerinde farklı ürünlerin üretimleri yapılmış ve genel amaçlı sanayi merkezleri olarak çalışmıştır. Bunun birinci nedeni ölçeklerin küçük olması, üretilen ürünlerin hammaddelerinin o bölgeden temin edilmesi olmuştur. Zamanla organize sanayiler dolmuş, yeni bölgelere ihtiyaç olmuş, ölçekler büyümüş, ihracatın da desteği ile daha büyük tesisler kurulması gündeme gelmiştir. Bölgede üretilen hammaddelere uygun olarak ihtisas organize sanayi bölgeleri kurulması gündeme gelmiştir. Tarım, otomotiv, kimya, gıda, yüksek teknoloji, plastik, demir çelik gibi ürün gruplarında sadece bu sektörlere dönük organize sanayi bölgeleri inşa edilmesi için yönetmelikler çıkartılmış ve ülkemizin birçok yerinde İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri kurulmaya başlamıştır.

Lojistik köyler de benzer şekilde kurulmaya başlamıştır. Önce farklı ürünlerin taşınacağı, intermodal taşımanın genişleyeceği, demiryolları ve kara yolları kavşak noktalarında küçük lojistik merkezler ve büyük lojistik köyler kurulmuştur. Büyük lojistik köyler ulusal ve uluslararası taşıma koridorlarında taşıma ve depolama fonksiyonlarının yerine getirilmesini sağlarken bölgelerin ekonomik yapılarına uygun olarak belli ürünlerde ihtisaslaşan lojistik köyler de oluşmaya başlamıştır. Verona lojistik köyü otomotiv ağırlıklı, Napoli lojistik köyü tekstil ağırlıklı yapılanmaya gitmiştir. Mermer bölgelerinde mermer ağırlıklı lojistik merkezler de yapılmıştır.

Belli ürünler konusunda ihtisaslaşan küçük ölçekli lojistik merkezler aynı zamanda ürünlerin teşhiri için sürekli çalışan fuar alanlarına da ihtiyaç göstermektedir. İhtisas organize sanayilere bitişik olarak inşa edilen lojistik merkezlerde o bölgede üretilen ürünlerin sürekli olarak teşhir edildiği, alıcıların ziyaret ederek sipariş verdiği teşhir alanları bir sürekli fuar merkezi olarak çalışmaktadır. Bu merkezlerde verilen siparişler bölgedeki sanayi kuruluşları tarafından üretilmekte, lojistik depolarda depolanmakta, kara yolu, demir yolu ve deniz yolu ile taşınmakta alıcıya teslim edilmektedir. Lojistik merkezlere gelen alıcılar için yakındaki hava alanlarından ücretsiz servisler kaldırılmakta, kısa süreli konaklamalar için lojistik merkezde oteller bulunmakta, alışveriş yerleri ve restoranlar çalıştırılmaktadır.

Türkiye’de de gelecekte orta büyüklükteki şehirlerimizdeki ticaret ve sanayi odalarının girişimi ile mermer, seramik, tekstil, demir çelik, plastik, kimya konularında ihtisaslaşacak küçük lojistik merkezleri talebi olacaktır. Demiryolu bağlantılı, hava alanlarına yakın, kara yolu ana koridorlarında yer alacak bu merkezlerde fuar alanı, satış ve teşhir mağazaları, ürüne özel depolar, sosyal tesisleri, konaklama imkanları ile yeni lojistik merkez projeleri başlayacaktır. Şehir içindeki toptancılar da bu merkezlerde çalışacaklar ve büyük araçların şehir trafiğini olumsuz etkilemeleri önlenecektir.

Gülşen YEŞİLDAĞ YELKENKAYA

E Mail : gyelkenkaya@gmail.com
Cep Tel : 0532 697 53 73