Anadolu Üniversitesi / Marmara Üniversitesi / Yeditepe Üniversitesi

Category : Gülşen Yeşildağ Yelkenkaya ( Lojistik )

1 hafta önce   Click to Read or Listen

Lojistik Sektöründeki Çalışan Kadınlarımız

Lojistiği artık sadece yük taşıma işi olarak görmüyoruz. Depolama hizmetleri de eklendi taşımanın her iki ucuna. Envanter kontrolü, dağıtım, geri dönüş hizmetleri, katma değerli hizmetler de lojistik sektörünün çalışma alanı içine girdi. Çal...

1 ay önce   Click to Read or Listen

2018 ve 2019 Yılında Lojistik Sektörü

2018 ve 2019 Yılında Lojistik Sektörü Lojistik sektörü öncelikle tüketimden, ardından önem sırasıyla üretimden, iç ve dış piyasa taşımasından, ihracattan ve ithalattan doğrudan etkilenen bir sektördür. 2018 yılını özellikle 2. yarıda büyük zor...

4 ay önce   Click to Read or Listen

İhtisas Fuarları

İhtisas Fuarları Bütün Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de Organize Sanayi Bölgeleri şehir ana arterlerinde kurulmuş olan ve şehirleri olumsuz etkileyen sanayi kuruluşlarının şehir dışında ana arterlere bağlantısı olan kamu arazilerine taşınması il...