BilgiUstam.com

 

Category : BilgiUstam.com

21 saat önce   Click to Read or Listen

Metadon ( Methadone) Nedir?

Metadon; opioidler (morfin etkisindeki kimyasallar) adlı bir kategorinin parçasıdır. II. Dünya Savaşı sırasında Alman doktorlar tarafından keşfedildi ve Amerika Birleşik Devletleri’ne geldiğinde, aşırı acı ç...

2 gün önce   Click to Read or Listen

Tembel Hayvan

Tembel hayvanlar, Orta ve Güney Amerika’ da yaşayan memeli hayvan türlerindendir. Çok yavaş hareket etmesi ile ünlüdür. Kasları son derece zayıftır. Bir dakikada ortalama yarım metre hareket etmektedir. Yavruların...

2 gün önce   Click to Read or Listen

Kan Türleri

Kan Türü Nedir? Kırmızı kan hücreleri (eritrositler olarak adlandırılır) yüzeylerinde bir tür antijen içerir. Şeker moleküllerinden oluşan bu antijenler aglütinojenler olarak adlandırılır. İki tip aglütinojen vard...

5 gün önce   Click to Read or Listen

Toprakların Ekosistemdeki Önemi

Toprak, bitkiler için sadece substrat olarak değil, aynı zamanda azot, fosfor, kalsium, kükürt, potasyum gibi iyonları da kapsayan gerekli mineraller ve su için de kaynak olarak işlev görür. Bu minerallerin her bi...

5 gün önce   Click to Read or Listen

Ekosistem: Madde Döngüleri

Enerji besin zinciri halkalarından geçerek ekosistemden düzenli olarak akar. Sistem dışardan sürekli bir enerji girdisi olmadan fonksiyonunu sürdüremez. Diğer bir deyişle, sürekli hareket eden makineler olamayacağ...

5 gün önce   Click to Read or Listen

Meyve Kabuklarındaki Şifa

Yıllardır “Meyvelerin şifası kabuklarında, kabuklu tüketin” sözü herkesin diline pelesenk olmuş bir sözdür. Soyup çöpe atmaya yeltendiğinizde, anımsadığınız bu sözün, sizi de duraksattığı muhakkak olmuştur. İçeriğ...